Het orkest

Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) is opgericht in december 1983 en bestaat uit zo’n 50 ambitieuze amateur-muzikanten in de leeftijd van 14 tot 69 jaar. Naast hun lidmaatschap van het FFO zijn zij ook actief in één of meerdere plaatselijke verenigingen. Daarnaast is het FFO een belangrijke “kweekvijver” voor jong talent. Bij het FFO krijgt jong talent veel coaching. Vele professionals hebben zich tijdens hun opleiding en jeugd kunnen ontwikkelen binnen het FFO. De laatste jaren is binnen iedere sectie een professional als spelend en coachend lid actief op pro deo basis. Deze professionals bestaan uit Conservatorium studenten, muziekdocenten en musici welke de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Op deze wijze is er naast de coaching vanuit een professionele directie op hoog niveau vanuit het orkest ook nog een stukje coaching en overdragen van kennis en daarnaast enthousiasme en passie voor muziek.

De hoofddoelstelling van het FFO is het promoten van oude en nieuwe fanfaremuziek in een zo breed mogelijk zin, waarbij het hoogste niveau van muziekbeoefening wordt nagestreefd. Inmiddels hebben diverse vooraanstaande Nederlandse componisten, waaronder Bernard van Beurden, Frans Vermeerssen, Marc van Delft, Lowell Dijkstra, Alexander Comitas, Cornelis de Bondt, Leon Vliex, Hardy Mertens en Chiel Meijering, werken speciaal voor het FFO geschreven. Deze originele composities worden op concerten, concoursen, festivals en CD/DVD ten gehore gebracht, nationaal en internationaal. Deelname aan buitenlandse projecten heeft weer geleid tot nieuwe composities van buitenlandse componisten, o.a. Marco Pütz, Luxemburg en Nuno Leal, Portugal.

Hoogtepunten zijn daarbij deelname aan wereldmuziekconcoursen (WMC) en open Nederlandse kampioenschappen concertwedstrijden te Kerkrade (meerdere malen hoogste resultaat), deelname aan de internationale WASBE conferentie in 1989 (Manchester, Engeland), Mid Europe Festival Schladming Oostenrijk 2002, Sociedade Euterpe Alhandrese Portugal 2003, Emaju Suvi Estland 2004, Wasbe Conference Singapore 2005, Festa dos Tabuleiros Tomar Portugal 2007, Wasbe conferentie Cincinatti 2009 Amerika, Deelname 3th International Orchestra Festival Alhandra Portugal 2012 en toekenning van de Zilveren Anjer (cultuurprijs van de provincie Friesland). In 2014 en 2015 concerteerde het FFO op het hoofdpodium van “City Proms” te Leeuwarden. City Proms is een stichting welke het doel nastreeft klassieke muziek te brengen bij een breder publiek.

Er wordt getracht steeds vernieuwende samenwerkingsprojecten te realiseren zoals het onlangs in het Bimhuis te Amsterdam uitgevoerde project Cows in Space, een opmerkelijk samenwerkingsproject tussen Jazzkwartet Talking Cows en het Frysk Fanfare Orkest. Ook samenwerking met solisten vanuit de kamermuziek en symfonische wereld. Bijvoorbeeld: werken voor mezzo sopraan of sopraan en fanfare, werken voor fanfare, harp, altviool en sopraan (Bernard van Beurden, tijdens WMC Kerkrade). werken voor fagot en fanfare orkest in de Beurs van Berlage Amsterdam.

In februari 2015 voerde het FFO de Vier Seizoenen Symfonie van Bernard van Beurden uit. Een bijzondere vertolking van de seizoenen, ieder seizoen verklankt door een solo instrument (hobo, klarinet of fluit) en fanfare, met als afsluiting de zomer voor hobo, klarinet, fluit en fanfare. De productie kwam tot stand in samenwerking met Keunstwurk en Conservatorium studenten. In 2014 en 2015 vonden vele uitvoeringen plaats van De Stenen Man Suite, een documentaire film van Frits Boersma over Caspar de Robles met live muziek geschreven door Frans Vermeerssen.

Op maandag 9 november 2015 vond een herdenking van de Kristallnacht plaats met een bijzonder concert in de hal van het Fries Museum Leeuwarden. ‘… Then thy Words will take Wing…’:een bijzonder werk gecomponeerd door de Luxemburgse componist Marco Pütz, speciaal voor het FFO herschreven voor Fanfare Orkest, Jongerenkoor, Cello, Celesta, Contrabas en Piano. Dit werk is onderdeel van een modern herinneringskunstwerk bestaande uit muziek van Marco Pütz, gedichten van Nelly Sachs en tekeningen van Tolkatchev. Deze kunstenaars stelden het kunstwerk al in 2009 samen, voor alle slachtoffers van de Holocaust. Friese organisaties sloegen de handen ineen, waaronder City Proms, Het Bogerman Projectkoor, Het Prins Claus Conservatorium Groningen, het Fries Verzetsmuseum, Tûmba, het Befrijdingsfestival en het Frysk Fanfare Orkest. Het concert werd ingeleid door Marja Vuijsje. Vuijsje is de schrijfster van het boek ‘Ons Kamp’, waarin ze de geschiedenis van haar Joodse familie optekent. In haar lezing vertelt ze over haar eigen familiegeschiedenis en gaat ze in op het Nederlandse vluchtelingenbeleid na de Kristalnacht.

Sinds de oprichting in 1983 is Jouke Hoekstra dirigent van het orkest en volledig verantwoordelijk voor de artistieke leiding. Dankzij hem zijn inmiddels dan ook tientallen composities voor het FFO geschreven, die inmiddels door allerlei orkesten worden gespeeld. Daarnaast is hij in samenwerking met Jantsje Westra initiatieflegger en realisator van de vele bijzondere samenwerkingsverbanden en projecten.

Het FFO tracht aandacht voor haar doelstelling en werkwijze via radio, televisie en sociale media. In 2005 werd een TV portret gemaakt van het Frysk Fanfare Orkest door Omrop Fryslân. In 2014 werd door Omrop Fryslân een bijzonder december concert uitgezonden. In augustus 2016 realiseerde het FFO een succesvolle concert tournee door Oost Europa. Concerten vonden plaats in Hlahol Praque, Slowac Radio Building Bratislava (met aanwezigheid van Nederlandse Ambassadeur), Garlic House Makó, Hall National Parque Opusztaszer met opnames door lokale Hongaarse Televisieomroep. Tevens gaf het FFO in oktober 2016 haar medewerking aan een internationaal benefietconcert in Wilhelmshaven m.m.v. Coro Piccolo, zangeres Richetta Manager en pianist Torben Peerboom.