De dirigent

Curriculum Vitae Jouke Hoekstra

Jouke Hoekstra (1948) studeerde trompet bij Theo Laanen en Anne Bijlsma en orkestdirectie bij Peet van Bruggen aan de conservatoria te Den Haag en Groningen. Gedurende een periode van 12 jaar was hij als solotrompettist verbonden aan de Koninklijke Militaire Kapel te Den Haag en actief als remplaçant in diverse symfonieorkesten.

Vanuit zijn voormalige functie als leraar klein koper aan de muziekschool te Bolsward, heeft hij mede de grondslag gelegd voor het Frysk Fanfare Orkest, dat sinds de oprichting in 1983 onder zijn leiding staat. Met het Frysk Fanfare Orkest behaalde hij in de concertafdeling fanfare meerdere malen het hoogste resultaat tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Daarnaast was en is hij als dirigent actief in het buitenland. Hij concerteerde in o.a. Amerika, Duitsland, België, Oostenrijk, Portugal, Denemarken, Luxemburg, Litouwen, Zwitserland, Tsjechië, Estland en Engeland. In Juli 2005 verzorgde hij met het Frysk Fanfare Orkest, op uitnodiging van de Wasbe, een galaconcert tijdens de 12e internationale WASBE conference te Singapore evenals in 2009 in Cincinatti, Amerika. In 2012 nam hij met het Frysk Fanfare Orkest deel aan het 3th International Orchestra Festival Alhandra Portugal 2012.

Via Jouke Hoekstra kwamen vele nieuwe composities tot stand, o.a. van: Bernard van Beurden, Cornelis de Bondt, Alexander Comitas, Marc van Delft, Marco Pütz, Chiel Meijering en Lowell Dijkstra, Frans Vermeerssen, Hardy Mertens en Leon Vliex. Tevens heeft hij een uitvoerige discografie op zijn naam staan met o.a. het Frysk Fanfare Orkest.

Tevens is Jouke Hoekstra als dirigent verbonden aan het Fries Senioren Orkest. In 1991 werd aan Jouke Hoekstra en het FFO de Zilveren Anjer (cultuurprijs provincie Friesland) toegekend. Jouke Hoekstra is veelvuldig initiatiefnemer van diverse multidisciplinaire projecten. Project met jazz en fanfare met medewerking van Talking Cows. Live filmmuziek bij documentaire film de Stenen Man. Samenwerking met sopraanzang, harp, altviool, klarinet, fluit, fagot en hobo met fanfareorkest.

Jaarlijks wordt door Jouke Hoekstra een aantal workshops verzorgd aan het Conservatorium Canto Firme te Tomar in Portugal. Tijdens de workshops wordt gewerkt met een ad hoc harmonieorkest en is o.a. aandacht voor de Nederlandse composities. Hiernaast is tijdens de workshop voor dirigenten aandacht voor de orkestvorm fanfare en de Nederlandse composities.

Ook is Jouke Hoekstra nationaal en internationaal actief als jurylid bij concertwedstrijden.