De leden

Dirigent

Jouke Hoekstra

Saxofoons

Lutske Visser (sopr) Doeteke Vrieswijk (sopr) Hilde Veninga (sopr)
Jantsje Westra (alt) Amarins Dotinga (alt) Jildou Dijkstra (alt)
Nicole Terpstra (alt) Rixt Boonstra (alt) Rigt Kleinjan (alt)
Welmoed Claus (alt) Anke Andela (ten) Erik Hoek (ten)
Jeroen Stok (ten) Mirjam van Houten (bar) Gerjanne Zijlstra (bar)
Karl Veen (bas)

Bugels

Alma Muller Elske van der Kooi Evelien Wiersma
Anneke Adema Jurjen IJlstra Boukje Houtsma
Anke Tjalsma Marlies Anker Maaike Dotinga
Minke Dotinga Samira Kahn Lisanne Terpstra
Saskia Koelma

Hoorns

Tjeerd Vrieswijk Sjoerd de Vries Jan Krol
Wietske Tilma Sanne Wijnja Reinder Boomsma
Maarten Bos Sylvia Stoelinga

Trompetten

Martine Reijenga (Eb) Inge Boersma Annamarije Zondervan
Ankje Sieperda Rik Hoekstra Jitske Bos
Nyncke de Vries

Trombones

Henk Beumer (ten) Udo Borger (ten) Natasja de Roo (ten)
Jelle Koertshuis (bas)

Euphoniums

Jan Zoodsma Bart van der Ploeg Marja Zijlstra
Andries Harshagen Wieger van der Kooi

Bassen

Sjoerd van der Kooy Pieter Durk van Jaarsveld Bert Westra
Jonathan van Dalen

Slagwerk

Jaap Jan Smit Sieuwerd van der Zwaag Martijn Kok
Sander Zondervan Paul van Dalen