Nieuws: Titus Words Will Take Wing

15-2-2019

Op 25 augustus 2018 ging het project Titus Words Will Take Wing van start. Dit heeft geresulteerd in een prachtig evenement en concert op 10 november 2018 in Bolsward en op 27 januari 2019 in Wilhelmshaven. Zowel in Bolsward als in Wilhelmshaven een uitverkocht concert. Een bijzonder concert met een Fries orkest, koren uit Bolsward en Jever en internationale solisten. Voorafgaand aan en tijdens het concert was er een actieve samenwerking met het Titus Brandsma Museum, basisschool "De Blinker", het "Marne College" (TTO/VWO), het internationaal en het nationaal Dachau comité.

Educatief programma

In de week voorafgaand aan het evenement vond er een educatief programma plaats op basisschool "De Blinker". Wat doet de oorlog met muziek, wat kan muziek voor je betekenen in de oorlog, discussie omtrent discriminatie en rassenhaat, wie was de persoon Titus Brandsma. Ook vond er een bezoek plaats met groep 7/8 aan het museum. Een educatieve speurtocht. De kinderen vonden de antwoorden van een vragenlijst verspreid door het museum.

Zondag 11 november was het museum de gehele dag geopend voor publiek en met name kinderen voor een educatieve speurtocht, rondleiding, een muziekspel en een poppenspel. Twee Leerlingen van het Marne College hebben ieder een gedicht voorgedragen op zaterdag 10 november 2018 in de Martinikerk.

Mienskip

"Titus Words Will Take Wing" heeft de gemeenschapszin versterkt. Velen zijn op wat voor wijze dan ook betrokken geweest bij dit project, hetzij als deelnemer of als bezoeker. Dit Europees Mienskipsproject heeft verbroederd, een beladen thema aangeroerd, tot nadenken gestemd en discussie op gang gebracht.

Vrijheid en Vrede is een kostbaar goed. Discriminatie en rassenhaat is een thema waar we ten allen tijde waakzaam voor moeten zijn en tegen moeten blijven ageren.

Dank

Een speciaal woord van dank aan:

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds, met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Nieuwsarchief