Nieuws: Binnenkort op de agenda!

14-5-2018

Een Jammerlijck Klaachlied

Data: Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

Locatie: St. Gertrudiskerk Workum

Aanvang: 20:45 uur

Kaarten bestellen: www.vanplan.nl > under de toer > Jammerlijck Klaachlied

De St. Gertrudiskerk is goed toegankelijk voor minder-validen. Rolstoelen zijn geen probleem. Daarnaast is er genoeg te beleven voor slechthorenden (film) en slechtzienden (live-muziek).

Script en Film: Frits Boersma

Compositie: Frans Vermeerssen

Dirigent: Jouke Hoekstra

Acteurs: Jan Arendz en Thijs Feenstra

Regie: Marijke Geertsma

M.m.v.: Het Frysk Fanfare Orkest, Talking Cows, Koor Sjongsum.

Speciale Gast: Libero Strijkorkest

Over Een Jammerlijck Klaachlied

Een Jammerlijck Klaachlied is een van de 32 voorstellingen van Under de Toer, een onderdeel van LF2018. Alle projecten hebben een relatie met een kerk in Friesland en hebben een Europese link.

Tegen de achtergrond van geprojecteerde filmbeelden wordt het verhaal van de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden van twee kanten belicht door acteurs: aan de ene kant staat de Spaanse stadhouder van Friesland en Groningen, Caspar de Robles, gespeeld door Jan Arendz, aan de andere kant de Workumse burgemeester Frederik van Inthiema, gespeeld door Thijs Feenstra. Verhaal en beelden zijn uitgangspunt voor een 9-delige muzieksuite, speciaal gecomponeerd voor dit project door jazzsaxofonist en componist Frans Vermeerssen.

In de voorstelling spelen het Frysk Fanfare Orkest, het Workumse koor Sjongsum, het jazzkwartet Talking Cows en een groep Spaanse muzikanten. De muziek is eigentijds met verwijzingen naar muziek uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het koor zingt vijf liederen op telkens twee coupletten van het originele Jammerlijck Klaachlied, een spotdicht uit het 16de eeuwse Geuzenliedboek, over opkomst en ondergang van Caspar de Robles. Het koor wordt daarbij begeleid door Spaanse strijkers.

Caspar de Robles is in de geschiedenis van de Spaanse overheersing van Friesland de man met de twee gezichten (het beeld van De Stenen Man op de zeedijk in Harlingen). Zijn verdienste was dat hij zorgde voor versterking van de dijken in een tijd dat er in Friesland flink ruzie werd gemaakt over de onderhoudskosten ervan; aan de andere kant verdedigde hij zijn Spaanse katholieke koning Filips II - die zijn zoogbroeder was, zijn moeder gaf zowel hem als Filips de borst - door dik en dun.

De aanvallen van de geuzen in Friesland sloeg hij hardhandig neer; kaarten van de strijd met de geuzen zijn bewaard gebleven in de zogenaamde De Roblesatlassen: gevechten die plaatsvonden in Dokkum, Berlikum, Dronrijp, Stavoren, Galamadammen en Makkum.

De kaarten zijn verwerkt in de geprojecteerde beelden van het evenement en tevens zullen enkele kaarten in de maand mei tentoongesteld worden in de Sint Gertrudiskerk.

Frederik van Inthiema, geboren in Koudum, studeerde rechten in Leuven, was advocaat en korte tijd burgemeester van Workum. Hij sloot zich aan bij het verbond der edelen en later bij de beruchte watergeus Lumey. Later trok hij zich terug in het Ostfriese Leer.

Under de Toer

Onder de toren leven verhalen. 32 manifestaties die tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in één van de meer dan 750 kerken in onze provincie ten gehore worden gebracht. Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden. Een Jammerlijck Klaachlied is daar een van.

32 verhalen

We leven met verhalen en vertellen ze maar wat graag aan elkaar. Waar mensen bij elkaar komen ontstaan verhalen en worden ze doorgegeven. In vroeger tijden waren het in Fryslân de terpen waar mensen elkaar ontmoeten. Op de vlucht voor het water, maar ook om zoet water te halen uit de gemeenschappelijke put. Daarom staan veel Friese kerken op een terp. Soms nog volop in dienst als huis van God, maar ze doen ook dienst als galerie, theater, winkel, woonhuis of ze staan gewoon leeg. Maar altijd blijven het bouwwerken vol verhalen. Religieuze, maar ook verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in de gemeenschap, die door de tijd heen steeds opnieuw worden verteld.

Nieuwsarchief