Frysk

Fanfare

Orkest

Welkom op de website van het Frysk Fanfare Orkest.

Laatste nieuws

Binnenkort op de agenda!

Een Jammerlijck Klaachlied

Data: Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

Locatie: St. Gertrudiskerk Workum

Aanvang: 20:45 uur

Kaarten bestellen: www.vanplan.nl > under de toer > Jammerlijck Klaachlied

Een Jammerlijck Klaachlied is een van de 32 voorstellingen van Under de Toer, een onderdeel van LF2018. Alle projecten hebben een relatie met een kerk in Friesland en hebben een Europese link.

Tegen de achtergrond van geprojecteerde filmbeelden wordt het verhaal van de Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden van twee kanten belicht door acteurs: aan de ene kant staat de Spaanse stadhouder van Friesland en Groningen, Caspar de Robles, gespeeld door Jan Arendz, aan de andere kant de Workumse burgemeester Frederik van Inthiema, gespeeld door Thijs Feenstra. Verhaal en beelden zijn uitgangspunt voor een 9-delige muzieksuite, speciaal gecomponeerd voor dit project door jazzsaxofonist en componist Frans Vermeerssen.

In de voorstelling spelen het Frysk Fanfare Orkest, het Workumse koor Sjongsum, het jazzkwartet Talking Cows en een groep Spaanse muzikanten. De muziek is eigentijds met verwijzingen naar muziek uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het koor zingt vijf liederen op telkens twee coupletten van het originele Jammerlijck Klaachlied, een spotdicht uit het 16de eeuwse Geuzenliedboek, over opkomst en ondergang van Caspar de Robles. Het koor wordt daarbij begeleid door Spaanse strijkers.

Caspar de Robles is in de geschiedenis van de Spaanse overheersing van Friesland de man met de twee gezichten (het beeld van De Stenen Man op de zeedijk in Harlingen). Zijn verdienste was dat hij zorgde voor versterking van de dijken in een tijd dat er in Friesland flink ruzie werd gemaakt over de onderhoudskosten ervan; aan de andere kant verdedigde hij zijn Spaanse katholieke koning Filips II - die zijn zoogbroeder was, zijn moeder gaf zowel hem als Filips de borst - door dik en dun.

De aanvallen van de geuzen in Friesland sloeg hij hardhandig neer; kaarten van de strijd met de geuzen zijn bewaard gebleven in de zogenaamde De Roblesatlassen: gevechten die plaatsvonden in Dokkum, Berlikum, Dronrijp, Stavoren, Galamadammen en Makkum.

De kaarten zijn verwerkt in de geprojecteerde beelden van het evenement en tevens zullen enkele kaarten in de maand mei tentoongesteld worden in de Sint Gertrudiskerk.

Frederik van Inthiema, geboren in Koudum, studeerde rechten in Leuven, was advocaat en korte tijd burgemeester van Workum. Hij sloot zich aan bij het verbond der edelen en later bij de beruchte watergeus Lumey. Later trok hij zich terug in het Ostfriese Leer.

Lees meer...